Wsparcie

Gwarancja

Liocat oferuje gwarancję tylko prawowitemu nabywcy od autoryzowanego sprzedawcy.
Twój produkt Liocat jest objęty gwarancją zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji na wady produkcyjne przez okres jednego (1) roku * od daty zakupu, jeśli został zakupiony od oficjalnego przedstawiciela.
* W Europie ustawowy minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata na każdy sprzedawany przez nas produkt.
W przypadku wady zwróć produkt do sprzedawcy z opisem awarii, ważnym dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami.
W okresie gwarancyjnym otrzymasz od sprzedawcy produkt zastępczy, jeśli jest dostępny.
Gwarancja traci ważność w przypadku otwartych produktów, uszkodzeń fizycznych, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, naprawy przez osoby nieupoważnione, nieostrożności i używania produktu do innych celów niż jego przeznaczenie.
Wyłączenia gwarancji:
Szkody spowodowane wypadkami lub katastrofami, takimi jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, wandalizm lub kradzież.
Niezgodność z innym sprzętem / oprogramowaniem nieokreślonym jako minimalne wymagania systemowe.
Akcesoria, takie jak baterie i bezpieczniki.
W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w tym za utratę zysków biznesowych lub inne szkody handlowe, wynikające z użytkowania jego produktu.

Serwis

Autoryzowany serwis Liocat:
FF Sp. z o.o.
ul. Rysia 1a/122
53-656 Wrocław
z dopiskiem SERWIS

Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy u którego został zakupiony towar, jeżeli oferuje taką usługę. W innych przypadkach reklamacje należy zgłaszać na adres Serwisu Liocat z zachowaniem wymogów Gwarancji.